Avatar
Griffinkaas60

0 Following 0 Followers
1
Iliotibial Band Syndrome (ITBS), czyli zespół pasma biodrowo-piszczelowego jest pewną spośród najcharakterystyczniejszych dolegliwości, które osiągają kobiety aktywne fizycznie. Szczególnie narażeni na współczesną przypadłość są długodystansowi biegacze. Oblicza się, ze wychodzi ona u około 5% biegaczy.Pasmo biodrowo-piszczelowe stanow