1
Xe đạp tập tổ hợp Elip Ver 1 ko yên, giúp tập bên cạnh đó cả chân, tay và tác dụng lên toàn thân. Xe thực hiện từ hóa học liệu thép chịu đựng lực cao, sơn tĩnh điện phòng gỉ và một số trong những cỗ phận bằng vật liệu bằng nhựa. Đồng hồ nước hiển thị véc tơ vận tốc sửa xe đạp tập tại chỗ tức thời, thời gian,

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments