1
Trong vượt trình chạy nếu quý khách gặp phải vấn đề băng trên bị lệch thì cách sửa máy chạy bộ trong ngôi trường hợp này quý khách chỉ cần thiết chỉnh sửa băng tải. Quý Khách hãy kiểm tra băng vận chuyển xem bị lệch về phía bên nà thì vặn ốc chỉnh sửa theo chiều kim đồng hồ nước tầm nửa vòng hoặc ngược lại đến máy chạy vận tốc tầm 8km/ h khoảng chừng 3 phút đến Khi nà băng tải đều 2 bên thành là đ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments