1
Máy rửa chén bát gia đình chia làm 3 loại: loại kiến thiết âm, loại tủ đứng độc lập và loại để bàn. Product đứng đầu của hãng sản xuất là máy giặt tinh chỉnh và điều khiển động cơ máy quay xay. Năm 1929, công ty lớn sát nhập cùng với công ty lớn Nineteen Hundred Washer Company v&agra

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments