1
TTO - Tính kể từ 16h ngày 16-5 đến 16h ngày 17-5, trên Hệ thống giang sơn cai quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới mẻ trong nước (tăng 237 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, TP. Hồ Chí Minh (có 1.206 ca vào cộng đồng). Bên cạnh đó, nguyên nhân kéo đến lỗi bên trên cũng hoàn toàn có thể do trang thiết bị tinh chỉnh và điều khiển bị liệt phím bấm, dẫn tới ghế ko thể tiếp nhận điều

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments