1
TTO - Tính kể từ 16h ngày 16-5 đến 16h ngày 17-5, bên trên Hệ thống giang sơn quản lý ca căn bệnh COVID-19 ghi nhận 1.785 ca nhiễm mới nhất trong nước (tăng 237 ca so với ngày trước đó) trên 48 tỉnh, thành phố (có 1.206 ca vào cộng đồng). Trong khi, nguyên nhân dẫn theo lỗi trên cũng hoàn toàn có thể do thiết bị tinh chỉnh bị liệt phím bấm, dẫn tới ghế không thể tiếp nhận điều khiển. Lúc này, quý

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments