1
Hãy ĐK member nhằm có thể dễ dãi trao thay đổi, gặp mặt và chia sẻ về kỹ năng hình đồ họa. Trường hợp cần đem mạch máy giặt Lg hoặc linh khiếu nại của sản phẩm giặt về TT để sửa trị, kỹ thuật viên nên viết giấy biên nhận mang lại khách hàng sản phẩm và hứa ngày giao Lúc đang sửa chữa trị xong. Nhận sửa c

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments