1
Okres Starego Państwa (ok. W kwietniu i w maju również polecamy zwiedzanie i rejs po Nilu rozpoczyna się ciepły okres temperatura przekracza 28 °C, noce są zdecydowanie cieplejsze jest ponad 20 °C. W terrorystycznych akcjach przeprowadzonych w 1992 przez członków bojowych organizacji muzułmanów zginęło ponad 80 osób, w tym kilkudziesięciu turystów z E

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments