1
Przyszłość Forda istnieje wielce elektryzująca.” - mówi Bogusław Głód, Szef i Szef Zarządzającym Ford Polska. I inne usługi dotyczące mobilności, w ostatnim świeże zaawansowane samochody elektryczne, które szybko pojawią się na zbycie pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość. Na aktualnym nastawieniu będzie zadowalał za całokształt działań sprzedażowych na krajowym sektorze.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments