1
Xe đạp tập tổng hợp Elip Ver 1 không yên, góp tập bên cạnh đó cả chân, tay và hiệu quả lên toàn thân. Xe làm kể từ chất liệu thép chịu lực cao, tô tĩnh điện chống gỉ và một trong những bộ phận bởi vật liệu nhựa. Đồng hồ hiển thị véc tơ vận tốc tức thời, thời hạn, quãng lối, năng lượng dung nạp. Sản phẩm đang được hạn chế giá tiền 10% còn 2,89 triệu đồng. Hiện nay với hệ thống sửa chữa trị dụng cụ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments