1
Khi ghế massage của quý khách hàng bị những lỗi trên, hãy gọi ngay đến Cửa Hàng chúng tôi, chúng tôi tư vấn không tính phí cơ hội tự khắc phục những lỗi thông thường. Trường hợp quý quý khách hàng không tự xung khắc phục được, chúng tôi sẽ cử nhân viên qua tới nơi quý quý khách hàng nhằm đánh giá và thực hiện sữa chữa. Kết thúc sửa chữa, đánh giá lại ghế massage Okia, phía dẫn cách sử dụng, bảo dư

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments