1
Özel malzeme yapısı ile farklı şekil ve modellerde yetiştirilen taş çeşitleri belirlenen kalıplara dökülerek üretilen yetiştirme taşları çeşitleri her mekana uygun ölçülerde hazırlanmaktadır. Ana maddesi çimento olan taş kaplama ürün, farklı karışımlarla daha sağlıklı ve kaliteli bir üretim sunmaktadır. Özel teknikler altında ustalıkla işlenen tasarımlar, Avrupa inorganik demir oksit malzemeleri i

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments