failed to copy 'unsubscribe.php'... Camera đem lại an toàn, nhưng cũng dễ 'phản chủ' Aixindashi Stream
1
Camera thương helloệu KBVision, độ phân giải 2.0Mp, Zoom quang 30x , zoom số 16x. Thời gian lưu trữ ngắn, dữ liệu không lưu trữ tập trung về đầu ghi hình (do không có đầu ghi). Chỉ lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ, dữ liệu không đảm bảo an toàn khi cần xem lại. + Số 116 Nguyễn Chí Thanh , phường three quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments