1
Bom tấn khoa học viễn tưởng nhận được 4 đề cử Oscar, bao gồm "Best Picture", "Best Sound", "Best Visual Effects" và "Best Production Design".Cụ thể, bom tấn của đạo diễn James Cameron nhận về 4 đề cử danh giá. Không ngạc nhiên khi tác phẩm này có mặt trong các hạng mục Best Sound (Âm thanh xuất sắc), Best Visual Effects (Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc) và Best Production Design (Th

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments