1
Iliotibial Band Syndrome (ITBS), czyli zespół pasma biodrowo-piszczelowego jest pewną spośród najcharakterystyczniejszych dolegliwości, które osiągają kobiety aktywne fizycznie. Szczególnie narażeni na współczesną przypadłość są długodystansowi biegacze. Oblicza się, ze wychodzi ona u około 5% biegaczy.Pasmo biodrowo-piszczelowe stanow

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments