1
หากคุณพบรอยรั่วหรือสูญเสียแรงดันอากาศในยางกะทันหัน คุณคงไม่อยากลากเท้า การรอแก้ไขปัญหานานเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ จำนวนมาก ซึ่งเท่ากับการบำรุงรักษาที่มากขึ้นสำหรับคุณ ยางใช้ดอกยางเพื่อยึดพื้นผิวใต้ยาง ในทางกลับกัน พื้นผิวจะเสียดสีกับยางและค่อยๆ ถอดดอกยางบนยางของคุณ พื้นผิวจะทำงานเหมือนกระดาษทรายเมื่อเวลาผ่านไป

https://zendrian.co.th และผลที่ได้คือยางเ

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments