1
สูตรคำนวณสลากกินแบ่งโบราณหาเลขวิ่ง

โดยสูตรนี้พวกเราจะนำผลรางวัลที่ 1 ในงวดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา มาใช้คำนวณจังหวะเลขที่จะออกในลอตเตอรี่งวดถัดไป อาทิเช่น ลอตเตอรี่งวดก่อนออก 122779 พวกเราจะใช้วิธีการนำจำนวนจากข้างหลัง + จำนวนข้างหน้า โดยแย่งเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้1 + 9 = 10

2 + 7 = 9

2 + 7 = 9

7 + 1 = 8

7 + 2 = 9

9 + 2 = 11

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments