1
شایسته ترین تلفن همراه آنر 2019

Honor 20 ( آنر 20 )

Honor 20 از جمله تلفن‌های هوشمند مارک Honor است که بها کمتری از Honor View 20 در هنگام پرده‌برداری داراست , این موبایل به غیر از جک هدفون , نسبتاً ویژگی‌هایی شبیه با Honor View 20 داراست و میتواند به دلیل داشتن دوربینی قوی‌تر از Honor View 20 , گزینش بهتری باشد .Honor 20 در مقایسه با تلفن همرا

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments